Public Contracts

Biuro Usług Doradczo-Szkoleniowych

O Firmie

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford, 1923 r.

Zamówieniami publicznymi zajmuję się od 2004 roku, zarówno po stronie Wykonawców jak i w imieniu Zamawiających. Miałam przyjemność prowadzić procedury przetargowe na Uczelniach wyższych, w Szpitalach i Jednostkach Samorządowych, Lasach Państwowych oraz zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w jednostkach wojskowych i zamówienia sektorowe w Polskich Kolejach Państwowych SA. W tak specyficznym otoczeniu podejmowałam wyzwania związane z planowaniem zamówień, organizowaniem i przeprowadzaniem procedur, kontrolą wydatkowania środków publicznych oraz innych, podobnych kwestii mających na celu nadzór nad przejrzystością i prawidłowością postępowań niezależnie od ich wartości.

Współpracując z Wykonawcami reprezentującymi różne branże dbam o prawidłowość i jakość składanych przez nich ofert oraz prowadzę w ich imieniu kwestie sporne dotyczące środków ochrony prawnej.

Tym samym, posiadam wiedzę umożliwiającą podjęcie podobnych działań w różnych dziedzinach, zarówno po stronie Kupujących publicznych i niepublicznych jak i Sprzedających.

Jestem osobą odważną i pomysłową, wychodzącą poza sztywne ramy podstaw. Dzięki moim propozycjom wielokrotnie Zamawiający wychodzili z opresji a Wykonawcy dochodzili swoich praw. Wbrew panującej powszechnie opinii uważam, że Prawo zamówień publicznych to nie tylko same problemy i konieczność dokonywania niechcianych zakupów lecz przy właściwej interpretacji przepisów ustawy również doskonałe narzędzie do pozyskiwania z danego rynku rozwiązań innowacyjnych oraz obniżania kosztów. Posiadam nieustanny głód wiedzy dlatego na bieżąco monitoruję prasę fachową oraz najnowsze orzecznictwo. Biorę udział w szkoleniach i konferencjach branżowych celem konfrontacji swoich poglądów. Przeprowadziłam również wiele szkoleń oraz kursów czy warsztatów wykorzystując autorskie metody i materiały szkoleniowe, stosownie do indywidualnych potrzeb zlecającego. Prowadziłam wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych prowadzonych zarówno przez wyższe Uczelnie niepubliczne jak i w jednym z największych Uniwersytetów w regionie kujawsko-pomorskim. Celem uzyskania najlepszych efektów zatrudniam fachowców i przede wszystkim praktyków.

Dynamiczne zmiany w zapisach prawnych dotyczących problematyki systemu zamówień publicznych, wciąż narzucają nowe i/lub zmieniają już istniejące obowiązki stawiane Zamawiającym oraz Wykonawcom. Śledzenie tych wszystkich zmian oraz nieustanne zdobywanie nowych doświadczeń pochłania wiele czasu, energii i kosztów, co stanowi przeszkodę dla Firm w wykonywaniu swojej podstawowej działalności.

Outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Proponuję Państwu zatem swoje usługi i zapraszam Państwa do współpracy,


Agnieszka Piórkowska

NIP: 554-172-27-47   REGON: 340762666

Archives: